ETHIOPIA Gedeb FIL
ETHIOPIA Gedeb FIL
ETHIOPIA Gedeb FIL
ETHIOPIA Gedeb FIL
ETHIOPIA Gedeb FIL
ETHIOPIA Gedeb FIL
ETHIOPIA Gedeb FIL

ETHIOPIA Gedeb FIL

Normale prijs
$18.00
Aanbiedingsprijs
$18.00
Inclusief belasting
Hoeveelheid moet 1 of meer zijn


Citroen, appel, abrikoos, bergamot, zwarte thee, bruine suiker, citrusvruchten, fris, melkchocolade en vanille

 • Verwerking: Gewassen
 • Variëteit: JARC, lokale landrassen
 • Regio: Gedeb
 • Producent(en): Kleine boerderijen
 • Hoogte: 1000-1750m
 • Drogen: Afrikaanse bedden


Administratief gezien bevindt Gedeb zich in de Gedeo Zone, maar als het om koffie gaat, werken klimaat en bodem niet altijd samen met politieke grenzen. Deze koffie wordt vaak "Yirgacheffe" genoemd omdat, qua smaakprofiel, koffies uit dit gebied verwant zijn aan die uit Yirgacheffe.

Het merendeel van de koffies die in Gedeb worden verbouwd, zijn lokale landrassen (die vaak ook Ethiopisch erfgoed worden genoemd). Andere variëteiten die in de regio worden verbouwd, zijn ontwikkeld door het Jimma Agricultural Research Centre (JARC). JARC is een belangrijk onderzoekscentrum voor Ethiopië en heeft veel werk verricht aan het ontwikkelen van ziekteresistente en hoogrenderende variëteiten die toch kwaliteit in de kop laten zien.

De meeste boeren in de regio hebben percelen van minder dan 5 hectare (vaak tellen ze hun koffieplantages in termen van bomen in plaats van oppervlakte). De teeltmethoden blijven traditioneel. Koffie wordt verbouwd als onderdeel van een geïntegreerde 'koffietuin' en wordt gemengd met andere voedselgewassen.

Naast het blijven van traditioneel gemengd, zijn de meeste boerderijen ook standaard biologisch. Boeren in Yirgacheffe gebruiken over het algemeen zeer weinig, zo niet helemaal geen, meststoffen of pesticiden.

Oogst & verwerking

Vanwege de grootte van de meeste percelen wordt koffie meestal met de hand geplukt door eigenaren van land en hun familie.

Alle koffie wordt selectief met de hand geoogst voordat deze wordt afgeleverd bij een verzamelcentrum of rechtstreeks bij het wasstation. Op het wasstation wordt de koffie gesorteerd om beschadigde of onrijpe kersen te verwijderen en wordt deze vervolgens naar de ontpulpers gebracht om te worden ontbolsterd. Vervolgens wordt het ongeveer 24 uur gefermenteerd, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Nadat de fermentatie is voltooid, wordt de koffie grondig gewassen en vervolgens in waskanalen gesorteerd, waarbij elk lot in twee gradaties wordt verdeeld op basis van dichtheid. Nadat het is gesorteerd, wordt de koffie soms 12-24 uur onder schoon bronwater geweekt om alle sporen van gefermenteerd vruchtvlees te verwijderen.

Na het wassen wordt de koffie naar verhoogde bedden gebracht om 10-14 dagen in de schaduw te drogen totdat het vochtgehalte 12% bereikt. Gedurende deze tijd wordt de koffie regelmatig omgedraaid en meerdere keren met de hand gesorteerd om eventuele beschadigde of verkleurde bonen te verwijderen. Die koffie wordt overdag bedekt met plastic om te voorkomen dat het te snel droogt, en 's nachts om te voorkomen dat condensatie in het drogende perkament doordringt. Dit niveau van arbeid en liefde resulteert in een werkelijk voortreffelijk smaakprofiel.

Ingekocht door: SUCAFINA

Lemon, apple, apricot, bergamot, black tea,  brown sugar, citrus fruit, crisp, milk choclate and vanilla

ETHIOPIA - Gedeb - Washed
 • Process: Washed
 • Varietal: JARC, local landraces
 • Region: Gedeb
 • Producer(s): Smallholder farms
 • Altitude: 1000-1750m
 • Drying: African beds

About

The level of labor and love from smallholder farming families and washing stations results in a truly exquisite cup profile that’s sweet with crisp acidity and a clean finish. 

 Administratively, Gedeb is in Gedeo Zone, but when it comes to coffee, climate and soil don’t always cooperate with political borders. This coffee is often called “Yirgacheffe” because, profile-wise, coffees grown in this area are siblings to those grown in Yirgacheffe.  

The majority of coffees grown in Gedeb are local landrace varieties (which are often also called Ethiopian heirloom). Other varieties grown in the region were developed by the Jimma Agricultural Research Centre (JARC). JARC is an important research center for Ethiopia and has done a great deal of work on developing disease-resistant and high-yielding varieties that still demonstrate quality in the cup. 

 Most farmers in the region farm on fewer than 5 hectares (many counting their coffee farms in terms of trees rather than area). Cultivation methods remain traditional. Coffee is grown as part of an integrated ‘coffee garden’, and intercropped with other food crops.   

In addition to remaining traditionally intercropped, most farms are also organic-by-default. Farmers in Yirgacheffe typically use very few—if any—fertilizers or pesticides. 

 Harvest & processing

Due to the size of most plots, coffee is typically handpicked by landowners and their family. 

All coffee is selectively hand-harvested before being delivered to a collection center or directly to the washing station. At the washing station, coffee is sorted to remove damaged or underripe cherry and is then delivered to the pulpers to be pulped. It will then be fermented for around 24 hours, depending on the weather conditions.  

Once fermentation is complete the parchment is thoroughly washed and then graded in washing channels, separating each lot into two grades based on density. Once graded, the coffee is sometimes soaked under clean spring water in tanks for 12-24 hours to remove all traces of fermented mucilage. 

After washing, parchment is delivered to raised beds to dry under shade for 10-14 days until moisture content reaches 12%. During this time, the parchment is regularly turned and hand-sorted several times to remove any damaged or discolored beans. Parchment is covered with plastic during the hottest hours of the day to protect the parchment from drying too quickly and overnight to prevent condensation from seeping into the drying parchment. This level of labor and love results in a truly exquisite cup profile. 


Sourced by: SUCAFINA

Customer Reviews

Based on 1 review
100%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
T
Tyler Arbour
Ethiopia at its best

Ethiopian coffee was what opened my mind to the awesome world of specialty coffee. This one, using a newer experimental varietal, is still classic Ethiopia but with supreme complexity and balance. Coffee doesn’t get better, IMO.

Template-product

I drink
cups a day
We suggest 2 bags of 200 g size coffee every two weeks